Referenties

Bij het opmaken of vervolmaken van een trainingsopdracht komen oa. volgende vragen naar boven

  • Begrijp ik en de klant goed wat de deelnemer nodig heeft om succesvol te zijn na de training.
  • Heeft de klant zicht op hoe hij de verworven vaardigheid kan blijven aanspreken, ook na de training.
  • Wat verwacht de organisatie van mij als trainer/coach
  • Wat is de cultuur van de organisatie, zodat ik er als trainer/coach ook tijdens de training mee aan de slag kan gaan.
  • Wat is de specifiek uitkomst van de training, hoe berekenen we een ROI?

Mijn klanten zijn als opdrachtgever meestal opleidingbureau’s die mij inschakelen als trainer voor de organisatie waarvoor zij een oplossing willen aanreiken. Ook kom ik rechtstreeks in contact met organisaties via mijn eigen netwerk.

Referenties

Eric heeft al ontelbare keren  succesvol soft skills en management trainingen uitgevoerd voor klanten van Optima Facto.

yves_miserez“Ik wil de professionele benadering alsook de kennis benadrukken van Eric op het domein van de (non-verbale) communicatie, coaching en andere mens-gerichte opleidingen. Ik apprecieer Eric als een heel betrouwbare collega, iemand die altijd bereid is om kennis en inzichten te delen en bovendien waardeer ik zijn respect voor alle mensen waarmee hij mee samen werkt. Daarom ook beveel ik hem als trainer voor deze materies, ten zeerste aan.”
Yves Miserez – CEO Optima Facto Leadership Development, Talent Development, Learning & Development

 

jan_vermeiren

Eric weet niet alleen veel van NLP, maar hij weet deze te vertalen in praktische tips om mensen te helpen in hun job en hun persoonlijk leven. Connecteer met hem en ervaar het zelf!

Jan Vermeiren– Networking Speaker, LinkedIn Expert, Generous Networker

 

JanDeBoeckIt’s a pleasure to work with Eric.
His enthousiasm, humor and pragmatic approach makes him top. He has the wright skills to inspire others.

Jan De Boeck-Hospital Coach Verpleegkundig bedrijfsleider anesthesie / OK / daghospitaal Ziekenhuis Netwerk Antwerpen

“De praktische en gevarieerde aanbreng van de opleidingsinhoud faciliteert de vertaalslag naar de opleidingsvloer wat er mede voor zorgt dat de verwachte resultaten in grote mate worden bereikt.

De leidinggevende is heel tevreden en enthousiast over Eric’s aanpak en het resultaat van de dag.”

Griet Bottu – Opleidingsconsulent – Bestuurssecretaris
Provincie Vlaams Brabant

Hieronder vindt u een reeks van logo’s van bedrijven waar ik opdrachten heb voor uitgevoerd, rechtstreeks of als free lancer :