Versterkende programma’s hebben hun eigen wetmatigheden in leren en verwijzen naar de manier waarop robots worden geleerd om een ideaal gedrag te vertonen in een specifieke context om tot een maximale performantie te komen.
Een aantal elementen moeten aanwezig zijn om  te kunnen spreken van ” versterkende programma’s’

  1. Er worden afspraken gemaakt over hoe je kan interageren met “het systeem”
  2. Er is een “beloning” bij het maken van de goede keuzes
  3. De opdrachten vertonen een sterke gelijkenis met de “echte ” omgeving
  4. Die ene keuze zorgt voor een uitkomst waarmee de persoon verder moet om de oplossing in de context te zoeken, zodat keuze naar keuze moet worden gemaakt.

Versterkende programma’s faciliteren het autonome leergedrag van het individu.
Deze versterkende programma’s koppelen aan de klassieke opleiding heeft dus een sterk
lerend effect dat je kan meten.

Stop dan ook met het invullen van de happy sheet die enkel meegeeft of mensen van een opleiding hebben genoten, immers jouw CEO en/of  management team  wil weten wat er met de investeringen in opleiding gebeurt ?

Ze worden sterk geïnteresseerd in opleiding als je  harde cijfers over toepassing van het leren kan voorleggen en struikel niet langer om soft skills meetbaar te maken!

Een versterkend programma levert je dit aan.

Een versterkend programma bestaat uit volgende elementen:

  • een reeks van kleine opdrachten ( maximaal 3 tot 5 minuten) gedurende lange tijd om de medewerker aan te zetten de focus te houden op het onderwerp van leren
  • een beloning omdat hij/zij de opdracht heeft uitgevoerd
  • een maximale waardering/puntental op 100
  • opdrachten die uit de praktijk komen

Reinforcement is niet hetzelfde als e-learning

Parameter Reinforcement programma Klassieke
e-learning programma
Duurtijd  max 5 minuten 15 minuten en langer
Nieuwe theorie geen Grote stukken kennis in klein stukjes gehakt?
testen op Kennis door bevraging

Kunde door feedback

Skills door meting van gedragsverandering

Kennis door bevraging

Kunde door feedback

Reflectievragen ja ja
Media Video/audio/foto Video/audio/foto
Looptijd tot 20 weken onbeperkt
aantal interventies/week 3 1 to…..

 

Het reinforcement programma is toegankelijk via pc/tablet/smartphone en is permanent gesynchroniseerd.

contacteer me als je meer info wil over deze versterkende programma’s op

+32 479 598.599 of eric@ericvancamp.be

Opleiden en versterken