Klantgericht handelen 2014-11-27T07:39:34+00:00

Herkent u dit?
Uw klanten worden steeds maar mondiger, alleen wordt het voor werknemers een steeds grotere uitdaging om daar “klantgericht” mee om te gaan.
Klanten zijn maar mensen en vragen soms de “domste” dingen (voor je medewerker) niet voor de klant.
Misschien zitten al die goede klanten wel bij de concurrentie?
U vangt klanten op in een call center en beseft dat je de klant nooit happy kan maken, omdat je nu eenmaal een “moelijke boodschap brengt?”

Voor wie?
U hebt veel contact met klanten, telefonisch, per mail of face tot face en u hebt het er nood aan om de klant helderder dan vandaag en op een positieve manier van dienst te zijn, ook als de klant niet krijgt wat hij wenst.

Wat leert de deelnemer?
Na deze training:

 • Voldoende inzicht in de parameters die een goed klantengesprek bepalen om ermee aan de slag te gaan;
 • Inzicht in wie uw klanten zijn;
 • Bewust van uw eigen houding en vaardigheden in de omgang met interne en externe klanten;
 • Inzicht in verschillende gesprekken met klanten en in de vaardigheden die u daarbij inzet;
 • De nodige kennis van gedragsalternatieven in de omgang met klanten om deze in te zetten;
 • nzicht in verschillende klantentypen zodat u dat ook kan gebruiken in uw klantgericht antwoord

Wat houdt de training in?

U oefent allerlei praktijksituaties, onder andere met een trainingsacteur die op zeer herkenbare wijze uw klant speelt en u uit deze rol vertelt hoe u overkomt. Uw individuele leerwensen staan centraal. Voorafgaand aan de training ontvangt u een intakeformulier.

In de training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Collegialiteit : we doen allemaal hetzelfde of toch niet?
 • Communicatie én krommunicatie : jargon, slordig taalgebruik
 • Das-model: dominante, afstandelijke en sociale klanten
 • Gespreksvoering: communcatie proces, verbale en niet verbale communicatie, vragen stellen
 • Kwaliteitenspel en allergieën
 • Omgaan met emoties
 • Omgaan met klachten
 • Omgaan met kritiek en feedback

Intake voor de training
Voor de training houden we een intake gesprek, dat inzoomt op uw persoonlijke noden. We kunnen dan deze training voor uw organisatie op maat aanbieden om nog meer succes mogelijk te maken.

Opvolging na de training
Persoonlijk leer- en actieplan, de trainer spreekt een opdracht af met de deelnemers om binnen de maand een opdracht uit te voeren, waarvan hij verslag uitbrengt aan de opdrachtgever