Leiderschap 2017-04-01T12:45:30+00:00

Individuele Coaching binnen organisaties.

We vertrekken samen vanuit een “aanmelding” die gezamenlijk met jou en met één of meerdere verantwoordelijken uit de organisatie wordt besproken.
Vanaf het ogenblik dat het traject van de Coachee en Coach van start gaat, wordt de organisatie enkel nog betrokken bij de opdrachten die afgesproken worden onder ons. Een veilige omgeving waarin Coachee en Coach kunnen werken is een absolute noodzaak.

Coaching betekent voor mij het uitlokken en mogelijk maken van leren.

Samen met jou duik ik je professionele en mogelijk ook je privé leven in en verkennen we hoe jij de realiteit op dit ogenblik ervaart. Aan de hand van een heel specifiek omschreven doelstelling werken we samen, jij vanuit je rol als Coachee en ik vanuit mijn rol als Coach(*), één of meerdere opties uit om naar de doelstelling te werken en verkennen we de struikelblokken die op dat ogenblik spelen.
Het is een proces van kunnen en zoeken naar een wil om het resultaat te behalen dat je wil.
Dat proces speelt zich af in meestal meerdere sessies van 1.5 tot 2 uur. Hoe lang je daarbij wordt begeleidt hangt af van de resultaten die we behalen, de afspraken binnen de organisatie en jouw verwachtingen.

Leren van jezelf, leren van anderen, leren van de context.

(*)Robert Dilts verwees in zijn boek ” From coach to awakerer”, naar de 6 rollen die een Coach kan vervullen bij het begeleiden van mensen.

  1. Gids : voor het in kaart brengen van de context. Belangrijk voor een goed begrip van de coachee van zijn eigen context en belangrijk voor de Coach om de context te kunnen vatten.
  2. coach( met kleine C) : Gedrag in kaart brengen bij de coachee en bijsturen van gedrag door de Coach
  3. Leraar :Nieuwe  vaardigheden aanleren aan de coachee
  4. Mentor : Naar de Coach mag opgezien worden als het gaat over waarden en overtuigingen, door de coachee. De Coach inspireert de coachee op dit vlak
  5. Sponsor: Het is tevens de taak van de coach om de identititeit van de coachee te ontdekken, te bevestigen, te verbreden indien mogelijk en nuttig.
  6. Awakener: De coachee ontdekt/verduidelijkt samen met de Coach zijn missie

Uiteraard is het zo dat niet voor elke interventie, elke rol dient te worden vervuld, alleen ze kunnen allemaal aan bod komen tijdens een coaching sessie.

Het coachen is voor mij een dagelijkse praktijk in het geven van trainingen, waarbij het GROW-model haast een spiegel vormt van de verschillende rollen die je als coach kan aannemen.

Ik focus mij vooral op het bedrijfsleven en de sport.

Ben jij ook geïnteresseerd om samen op stap te gaan in een coachingstraject?

Laten we dan afspreken!