Meetings dat doen we zo 2014-11-26T18:03:03+00:00

Herkent u deze klachten?

 • Collega’s zitten te sms-en op hun smartphone
 • Deelnemers consulteren hun email op hun laptop gedurende de meeting
 • Sommigen zitten gewoon wat verveeld rond te kijken
 • meetings zijn niet voorbereid
 • de voorzitter slaagt er niet in het gesprek op spoor te houden
 • Iedereen spreekt maar wat door elkaar
 • Er worden weinig of geen concrete afspraken gemaakt
 • De meetings starten of eindigen nooit op tijd
 • Er wordt geen timing op de agendapunten gekleefd
 • ….

Dan wordt het nu tijd voor iets anders en beter !
Vergaderingen waarin iedereen gemotiveerd is, waarop beslissingen genomen worden, die tijdig starten en stoppen, die voorbereid worden door iedereen? Het bestaat.

Tijdens deze training leert u 10 belangrijkste stappen en acties die u dient te ondernemen om een vergadering tot een performance te verheffen. De tips werden verzameld uit de inzichten en ervaringen van de meest succesvolle ondernemers  in de wereld die weten hoe duur deze vergaderingen worden als er niet voldoende output is.
Volgende elementen komen aan bod tijdens de training.

 1. Je uitnodiging voor de vergadering.
 2. Hoe en wat voorbereiden voor een vergadering.
 3. De rol van de voorzitter is en hoe deze toe te passen.
 4. Meest effectieve structuur van een vergadering.
 5. Hoe start je een vergadering
 6. Hoe hou je het gesprek op spoor – gesprekstechnieken
 7. Hoe hou je iedereen betrokken.
 8. Hoe voorkom je agenda manipulatie
 9. Afsluiten van de vergadering
 10. De 10 belangrijkste stappen op een rij.

Hoe?

De training wordt gegeven met minstens 7 deelnemers om datgene wat we leren ook onmiddellijk in te oefenen.
Individuele opdrachten worden afgewisseld met plenaire oefeningen en spellen.

Waar?
Deze training wordt enkel op aanvraag ingericht.

Prijs?
Mail me om je prijs te kennen