Loading...
Versterkingstraject voor bedrijf in Chemische sector2018-01-24T06:44:40+00:00

Project Description

De context

De onderneming is gesitueerd in de petrochemische sector. Het doelpubliek betreft Junior en Senior teamleaders tesamen met hun N+1 (shift controllers).
De teamleaders zijn sterk verbonden en werken nog meermaals op het operationele niveau. Hierdoor is het faciliteren van opleiding en coaching een uitdaging. De snelheid waarmee dient gereageerd te worden in het productieproces ligt behoorlijk hoog.
Er is een cultuur van onmiddellijk ageren.

Strategisch performance doelstelling

Door het sluiten van de performance gap op het niveau van basic leadership skills zal de organisatie performanter worden door een verbeterde informatie doorstroming, meer engagement van operators en sterkere leereffecten, waardoor de productie meer gestroomlijnd  en dus kostenefficiënter wordt, veiligheid verhoogd wordt maar ook dat de productie gemakkelijker en sneller aangepast  kan worden met een lagere “downtime” tot gevolg.

Het learning traject- versterkingstraject

Het basic leadership skills traject is gefocust op 5 deeldomeinen.
1. Het zichtbaar leiderschap aan de hand van het leadership model van de klant
Objectief: Op het einde van het versterkingstraject (4 weken met 12 Interventies in totaal), zijn de teamleaders  in staat om deelaspecten van het leiderschapsmodel in de praktijk toe te passen en te bewaken. Per deelaspect wordt een performance resultaat beschreven: vb: Gebruik Leading by example om engagement te verhogen, met snellere en kwaliteitsvolle uitvoertijden als gevolg.
2. Het feedback model
Objectief: Op het einde van het versterkingstraject ( 4 weken met 12 interventies in totaal) zijn de teamleaders in staat om feedback te geven op de resultaten van hun teamleden, met snellere bijstelling van joblists.
3. Communicatie, verbaal en non-verbaal
Objectief: Op het einde van het versterkingstraject ( 4 weken met 12 interventies in totaal) zijn de teamleaders in staat om Open vragen actief in te zetten, waardoor het aantal incidenten na  shiftoverdrachten wordt gereduceerd.
4.Situationeel leiderschap en mijn rol als teamleader
Objectief: Op het einde van het versterkingstraject ( 4 weken met 12 interventies in totaal) zijn de teamleaders in staat om hun leiderschapstijl aan te passen, waardoor teamleden zichtbaar en meetbaar groeien in hun job, waardoor het aantal en de duur van  dubbele bezettingen sneller met garantie van kwaliteit en veiligheid kan verminderen.
5.Coaching for teamleaders.
Objectief: Op het einde van het versterkingstraject ( 4 weken met 12 interventies in totaal) zijn de teamleaders in staat om een coachende stijl aan te nemen en zelfsturing te faciliteren bij hun teamleden.

Versterkingstraject.

Het versterkingstraject bestaat uit een reeks van opdrachten (3 per week) met een maximaal interventietijd van 3 minuten. De opdrachten bevorderen leren op alle 4 niveau’s van Kirkpatrick. Het kennen, het kunnen en het toepassen.
De leidinggevenden wordt betrokken bij het traject doordat ze de inhoud van de training krijgen aangereikt, met daarboven op een aantal coachingsvragen die hen helpen om hun medewerkers te coachen op het traject.

Het versterkingstraject is aangepast aan de moderne learner.
– Gemakkelijk toegangkelijk via mobile, laptop, I-pad, dekstop
– Gebruiker kan er autonoom van gebruik maken.
– De opdrachten worden opgeslplitst in kleine delen en zijn 1 op 1 verbonden met het objectief van leerniveau.
– De informatie wordt permanent geupdate, zelfs met opdrachten/informatie die deelnemers aangeven als relevant voor het versterken van leren.
– Het is experimenteel omdat het verschillende media gebruikt, maar ook gebruik maakt van een verhalenstructuur.
– De inhoud kan door de gebruiker worden aangepast door onderdelen te herhalen, een ander traject te kiezen en meer.
– Het is hyperlinked door te verwijzen naar zowel interne als externe inhoud.

De app is een cloudapplicatie en vereist voor de klant geen enkele (of slechts een minimale) technische ondersteuning.

Project Details

Categories: