Versterkingsprogramma2017-12-08T17:11:19+00:00
Loading...

Leren zonder versterken is als water naar de zee dragen. Het kost tijd en energie maar het brengt heel weinig op.

Een versterkingsprogramma is een reeks van opdrachten, uitgespreid over de tijd , geoptimaliseerd in frequentie en inhoud om leren op verschillende niveau’s te stimuleren.
Een versterkingsprogramma gaat ervan uit dat het formele leermoment al heeft plaats gehad en concentreert zich VOLLEDIG op het versterken van leren.
De deelnemers krijgen toegang tot het programma via een app(mobiel/tablet) of via de desktop.

Elke interventie heeft een maximale interventietijd van 3 tot maximaal 5 minuten. Het aantal versterkingsopdrachten hangt af van het aantal elementen waaraan dient gewerkt te worden. Typische duurtijd 14 weken, met 3 interventies per week.

Ebbinghouse vergeetcurve

Ebbinghouse vergeetcurve

Bedrijven blijven verder investeren in opleiding omdat ze zich bewust zijn van de vernietigende invloed van het niet opleiden en begeleiden van medewerkers. Dé zoektocht echter vandaag is het opsporen van methodieken om ervoor te zorgen dat datgene dat medewerkers leren tijdens een opleidingssessie, wordt toegepast op de werkvloer.  Toepassen op de werkvloer heeft te maken met de mogelijkheid bieden, opvolgen, feedback geven en meer. De . Ebbinghaus curve. geeft mooi weer dat er een inspanning nodig is van de “lerende” om kennis op langere termijn te borgen. Eén van de belangrijke oorzaken hiervan is de werking van ons brein, waarbij er een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen korte termijn – en lange termijn geheugen. Het korte termijn geheugen is vooral een kwestie van  chemische processen . . Het lange termijn geheugen heeft dan te maken met de neuroplasticiteit van ons brein, waardoor er neurale paden worden aangemaakt om de kennis op langere termijn beschikbaar te maken. Dit is één van de redenen waarom informatie idealiter over de tijd dient herhaalt te worden, om dit proces van het aanmaken van neurale paden te bestendigen. Het is daarom dat éénmalige interventies van leren NIET werkzaam zijn. Een organisatie heeft het dus absoluut nodig om na de opleiding aan de slag te gaan met verschillende methodieken van herhalen om ervoor te zorgen dat het aangeleerde kan toegepast worden op de werkvloer.

Leerinspanningen die in de tijd niet worden opgevolgd door versterkende effecten, zullen slechts magere resultaten kunnen aantonen, omdat het lange termijn geheugen tijd nodig heeft om zich te vormen.

Neem Contact

In het proces van opleiden detecteren we duidelijk 3 verschillende domeinen die elk hun rol spelen in het creëren van effecten op de werkvloer.
Het formele opleiden: Het doel van de opleiding spitst zich meestal toe op de overdracht van kennis en het laten inoefenen van de nieuwe begrippen en inzichten. Ons versterkingsprogramma speelt hier via volgende elementen op in:

Spaced learning: we zorgen ervoor dat de bestaande inzichten door de tijd opnieuw worden aangeboden in kleine blokjes. Dit versterkt het integratieproces in het brein.
Gaming: via Quiz , video, leaderboard en flipcards wordt een gaming-element aangeboden om deelnemers aan te zetten om op een interactieve en speelse manier te leren.

Het sociale leren:  We onderkennen hier de rol van de leidinggevende, de collega’s, de organisatie. Voor de leidinggevende kunnen we een apart programma voorzien dat de “nuts & bolds” van het opleidingsprogramma inhoudt zodat hij/zij ook op de hoogte is van wat de medewerker te horen krijgt tijdens de opleiding. Hij/zij wordt betrokken door medewerkers aan te zetten via het versterkingsprogramma om contact op te nemen met hun N+1, om aldus actief aan de slag te gaan met een vraag rond de betrokken materie. De leidinggevende krijgt deze vraag via zijn traject voorgeschoteld, alsook de nodige suggesties om hiermee coachend aan de slag te gaan.
Voor de organisatie kunnen we ervoor zorgen dat door gebruik te maken van een leaderbord met resultaten, de deelnemers met elkaar in kunnen sparren om de meeste punten te halen op de hele reeks.

Het On-the-Job leren: Deelnemers van een versterkingsprogramma krijgen opdrachten aangeboden om met de materie actief aan de slag te gaan in hun werk. Via een open vraag, halen we feedback op van deze toepassingen. Deze informatie kan, al dan niet anoniem, terug worden gekoppeld aan N+1 om voor te leggen aan de groep om hiermee aan de slag te gaan.